INFO INTERES

Info 2019

Plan Cadastral U.A.T. Măneciu, Județul Prahova - Sector 71

 

Plan Cadastral U.A.T. Măneciu, Județul Prahova - Sector 63

 

sipoca35

 

Info 2018

 

 

 

Info 2017

Programul tomate în spații protejate - beneficiari eligibili

GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local

Program de lucru cu publicul SPCLEP (in perioada premergatoare si in timpul desfasurarii alegerilor)

Manualul de politici contabile al PRIMARIEI COMUNEI MANECIU

Orar de functionare stabilit conform prezentului Regulament

Regulament pentru Eliberarea/ Vizarea Autorizatiiilor privind activitatile din grupele CAEN 561,563, 932 desfasurate pe raza comunei Maneciu Jud Prahova

Planul de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Maneciu Jud Prahova

Planul de actiuni (lucrari de interes local)

Acord de Cooperare intre Comun Maneciu, jud Prahova din Romania si Comuna Gradiste, Raionul Cimislia din Republica Moldova

PLAN DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE 2016