zxvzxzvzxv logo

HCL

HCL 2019 

  • HCL Nr. 76 Ședință Consiliu Local 29.10.2019 + Anexă (privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Măneciu, județul Prahova)
  • HCL Nr. 73 Ședință Consiliu Local 29.10.2019 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.12 / 11.02.2016 referitoare la modificarea HCL al comunei Măneciu Nr.28 / 2009 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova)
  • HCL Nr. 72 Ședință Consiliu Local 29.10.2019 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.12 / 26.01.2016 referitoare la modificarea HCL al comunei Măneciu Nr.28 / 2009 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova)
  • HCL Nr. 71 Ședință Consiliu Local 29.10.2019 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Măneciu Nr.28 / 2009 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova)
  • HCL Nr. 70 Ședință Consiliu Local 29.10.2019 (privind trecerea imobilului teren intravilan în suprafață de 351 mp, tralaua 11, parcela livadă 435, sat Măneciu Pământeni, înscris în cartea funciară a localității sub nr.25401, NCP 25401 din domeniul privat al comunei Măneciu în domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova)

 

 

 

HCL 2018

 

HCL 2017

HCL Nr.124 - 20.12.2017

HCL Nr.123 - 20.12.2017

HCL Nr.122 - 20.12.2017

HCL Nr.121 - 20.12.2017

HCL Nr.120 - 18.12.2017

HCL Nr.119 - 15.12.2017

HCL Nr.118 - 15.12.2017

HCL Nr.117 - 15.12.2017

HCL Nr.116 - 06.12.2017

HCL Nr.115 - 06.12.2017

HCL Nr.112 - 17.11.2017

HCL Nr.111 - 17.11.2017

HCL Nr.110 - 14.11.2017

HCL Nr.109 - 14.11.2017

HCL Nr.108 - 14.11.2017

HCL Nr.107 - 14.11.2017

HCL Nr.106 - 14.11.2017

HCL Nr.105 - 30.10.2017

HCL Nr.104 - 30.10.2017

HCL Nr.103 - 30.10.2017

HCL Nr.102 - 30.10.2017

HCL Nr.101 - 30.10.2017

HCL Nr.100 - 30.10.2017

HCL Nr.99 - 30.10.2017

HCL Nr.98 - 26.09.2017

HCL Nr.97 - 26.09.2017

HCL Nr.96 - 26.09.2017

HCL Nr.95 - 26.09.2017

HCL Nr.94 - 26.09.2017

HCL Nr.93 - 26.09.2017

HCL Nr.92 - 26.09.2017

HCL Nr.91 - 26.09.2017

HCL Nr.90 - 26.09.2017

HCL Nr.89 - 26.09.2017

HCL Nr.88 - 26.09.2017

HCL Nr.87 - 26.09.2017

HCL Nr.86 - 29.08.2017

HCL Nr.85 - 29.08.2017

HCL Nr.84  - 29.08.2017

HCL Nr.83 - 29.08.2017

HCL Nr.82 - 29.08.2017

HCL Nr.81 - 29.08.2017 + Anexă

HCL Nr.80 - 29.08.2017

HCL Nr.79 - 29.08.2017

HCL Nr.78 - 29.08.2017

HCL Nr.76 - 18.07.2017

HCL Nr.75 - 18.07.2017

HCL Nr.74 - 18.07.2017

HCL Nr.73 - 18.07.2017

HCL Nr.72 - 18.07.2017

HCL Nr.71 - 18.07.2017

HCL Nr.69 - 18.07.2017

HCL Nr.68 - 18.07.2017

HCL Nr.67 - 27.06.2017

HCL Nr.66 - 27.06.2017

HCL Nr.65 - 27.06.2017

HCL Nr.64 - 27.06.2017

HCL Nr.63 - 27.06.2017

HCL Nr.62 - 27.06.2017

HCL Nr.57

HCL Nr.56

HCL Nr.55

HCL Nr.54

HCL Nr.53

HCL Nr.52

HCL Nr.51

HCL Nr.50

HCL Nr.49 (privind reglementarea circulației rutiere din comuna Măneciu, județul Prahova)

HCL Nr.47 + Anexe (pentru respingerea dosarelor cuprinzând  cererile și actele prevăzute de Legea Nr.15/2003, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinului acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în comuna Măneciu, Judeșul Prahova)

HCLNr.46 (privind aprobarea numărului posturilor de asitent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2017)

HCL Nr.45 + Anexe (privind aprobarea arendării prin licitație publică a unor imobile-teren aparținând domeniului privat al Comunei Măneciu, Prahova)

HCL Nr.44 + Anexe

HCL Nr.43

HCL Nr.42 + Anexa

HCL Nr.41 + Anexa

HCL Nr.40

HCL Nr.39 + Anexa

HCL Nr.38 + Anexa

HCL Nr.37

HCL Nr.36 + Anexa

HCL Nr.35 + Anexe

HCL Nr.34 + Anexa

HCL Nr.33

HCL Nr.32 + Anexe

HCL Nr.31

HCL Nr.30

HCL Nr.29 + Anexe

HCL Nr.28

HCL Nr.27 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si financiari pentru obiectivul de investitii"Lucrari de extindere si modernizare retea de iluminat public in comuna Maneciu, judetul Prahova")

HCL Nr.26 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari pentru obiectivul de investiţii "Extindere şi modernizare reţea de canalizare şi staţie de epurare biologică în comuna Măneciu , judeţul Prahova")

HCL Nr.25 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari pentru obiectivul de investiţii "Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Măneciu, judeţul Prahova")

HCL Nr.24 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari pentru obiectivul de investiţii "Extindere Şcoală Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, judeţul Prahova")

HCL Nr.23 (privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi financiari pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în comuna Măneciu, judeţul Prahova")

HCL Nr.22 (privind ajustarea tarifelor serviciului de colectare deşeuri menajere de la utilizatorii de pe raza administrativ- teritorială a comunei Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.21 (privind aprobarea accesării Programului Naţional de Dezvoltare Localaă şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,,Lucări de extindere şi modernizare reţea de iluminat public în comuna Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.20 (privind aprobarea accesării Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,,Extindere şi modernizare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică,în comuna Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.19 (privind aprobarea accesării Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,, Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.18 (privind aprobarea accesării Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiţia,, Extindere Şcoală Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.17 (privind aprobarea accesării Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Măneciu , judeţul Prahova)

HCL Nr.16 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari actualizaţi rezultaţi în urma modificării cotei de TVA pentru obiectivul de investiţii ,, Aducţiune apă în sistem gravitaţinal din sursele Grohotiş - Bobu " din comuna Măneciu, judeţul Prahova")

HCL Nr.15 + Anexă (privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 la nivelul comunei Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.14 (pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/27.01.2014 privind aprobarea închirierii pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Măneciu, judeţul Prahova)

HCL Nr.13 (pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local)

HCL Nr.12 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari actualizati rezultati în urma modificarii cotei de TV A pentru obiectivul de investitii - Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere in satul Maneciu-Ungureni, comuna Maneciu, judetul Prahova

HCL Nr.11 (privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi financiari actualizati rezultaţi în urma modificarii cotei de TV A pentru obiectivul de investitii - Modernizare DC 22 Cheia - Muntele Rosu in statiunea Cheia, comuna Maneciu , judetul Prahova)

HCL Nr.10 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari actualizaşi rezultaţi în urma modificarii cotei de TVA pentru obiectivul de investiţii - Modernizare DC 22 A Cheia în staţiunea Cheia, comuna Măneciu , judeţul Prahova)

HCL Nr.9

HCL Nr.8 + Anexa

HCL Nr.7 + Anexa

HCL Nr.6

HCL Nr.5 

HCL Nr.4 

HCL Nr.3 + Anexa

HCL Nr.2 

HCL Nr.1 + Anexa

 

HCL 2016

HCL Nr.112

HCL Nr.111 + Anexa

HCL Nr.110

HCL Nr.109

HCL Nr.108

HCL Nr.107 + Anexa

HCL Nr.106

HCL Nr.105 + Anexa

HCL Nr.104

HCL Nr.103

HCL Nr.102

HCL Nr.101 + Anexa (I, II, III, IV)

HCL Nr.100 + Anexa

HCL Nr.99

HCL Nr.98

HCL Nr.97

HCL Nr 96

HCL Nr 95

HCL Nr 94

HCL Nr 93

HCL Nr 92

HCL Nr 91

HCL Nr 90

HCL Nr 89

HCL Nr 88

HCL Nr 87

HCL Nr 86

HCL Nr 85

HCL Nr 84

HCL Nr 83

HCL Nr 82

HCL Nr 81

HCL Nr 80

HCL Nr 79

HCL Nr 78

HCL Nr 77

HCL Nr 76

HCL Nr 75

HCL Nr 74

HCL Nr 73

HCL Nr 72

HCL Nr 71

HCL Nr 70

HCL Nr 69

HCL Nr 68

HCL Nr 67

HCL Nr 66

HCL Nr 60

HCL Nr 59

HCL Nr 58

HCL Nr 57

HCL Nr 56 

HCL Nr 55

HCL Nr 54

HCL Nr 53

HCL Nr 52

HCL Nr 51

HCL Nr 50

HCL Nr 49

HCL Nr 48

HCL Nr 47

HCL Nr 46

HCL Nr 45

HCL Nr 44

HCL Nr 43

HCL Nr 42 Anexa 1 Anexa 2

HCL Nr 41

HCL Nr 40

HCL Nr 39

HCL Nr 38  Anexa 1

HCL Nr 37  Anexa 1

HCL Nr 36  Anexa 1

HCL Nr 35

HCL Nr 34

HCL Nr 33

HCL Nr 32

HCL Nr 31

HCL Nr 30 Anexa 1

HCL Nr 29 Anexa 1

HCL Nr 28 Anexa 1

HCL Nr 27 Anexa 1

HCL Nr 26

HCL Nr 25 Anexa 1

HCL Nr 24 Anexa 1

HCL Nr 23

HCL Nr 22  Anexa 1 Anexa 2

HCL Nr 21  Anexa 1 Anexa 2

HCL Nr 20

HCL Nr 19  Anexa 1.1 Anexa 1.2 Anexa 1.3 Anexa 1.3.1 Anexa 1.4

HCL Nr 18  ANEXA

HCL Nr 17 Anexa

HCL Nr 16  Anexa

HCL Nr 15  Anexa

HCL Nr 14  Anexa

HCL Nr 13

HCL Nr 12

HCL Nr 11

HCL Nr 10

HCL Nr 9

HCL Nr 8

HCL Nr 7

HCL Nr 6

HCL Nr 5

HCL Nr 4

HCL Nr 3

HCL Nr 2

HCL Nr 1

Contact

                Comuna maneciu
  Judetul Prahova
  Tel 0244 295 225
  Fax 0244 295 400
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2020 www.primarie-maneciu.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.